IKT i utdanning/Generelt/IKT i samfunnsfag/Fredriksten festning

Fra Wikibøker – frie læremidler

Bildedatabase[rediger]

Her finner du en bildedatabase til Fredriksten festning. Denne siden er i utgangspunktet laget til undervisningbruk, i henhold til krav hentet fra Kunnskapsløftet 2006. Bildene kan i utgangspunktet brukes tverrfaglig, men her har fokuset blitt lagt på samfunnsfag og grenen historie.
Bildene kan for eksempel brukes til digitale bildefortellinger, PowerPoint-presentasjoner, Slideshows, Lysbildefremvisning, Overhead, veggaviser, ressurssider, utskrifter osv.

I Kunnskapsløftet 2006 under samfunnsfag står det om historie at:

"Historie dreier seg om undersøkelse og drøfting av hvordan mennesker og samfunn har forandret seg gjennom tidene. Historie omfatter hvordan mennesker skaper bilder av og former sin forståelse av fortiden. Utvikling av historisk overblikk og innsikt og øving av ferdigheter for hverdagsliv og deltakelse i samfunnet er sentrale elementer i hovedområdet."

I Kompetansemålene etter 4. Årstrinn
Står det blant annet at elevene skal kunne:
• bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien.
• presentere historiske emner ved hjelp av skrift, tegninger, bilder, film, modeller og digitale verktøy.
• skape fortellinger om mennesker i fortiden og snakke om forskjeller og likheter før og nå.
• utforske kilder og bruke disse til å lage etterligninger av gjenstander fra fortiden.

I Kompetansemålene etter 7. årstrinn
Står det blant annet at elevene skal kunne:
• bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid ved å plassere en rekke historiske hendelser i en tidslinje.
• presentere historiske hendelser gjennom å lage to fortellinger om samme hendelse, sett fra ulike ståsteder.
• skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke disse til å vise hvordan historikere bruker disse til å lage historiske framstillinger.
For å innfri kompetansemålene kan elevene for eksempel forske på slekt, og presentere lokalhistorie. Ved å bruke vår bildedatabase kan de lage digital bildefortellinger, slideshow, film, lysbildefremvisninger, Overhead eller PowerPoint. Ved å bruke vår bildedatabase kan de også skape fortellinger om mennesker før og nå. De skal også utforske forskjellige kilder, som for eksempel litteratur, nettartikler, bildedatabaser m.m.
En annen vinkling er å lage to fortellinger om samme hendelse, sett fra to ulike ståsted. Man kan da for eksempel lage en fortelling sett fra nordmennenes side og en fra svenskenes side. Elevene skal i følge kompetansemålene lage fortellinger om mennesker i fortid, og det er helt opp til kreativiteten til den enkelte og bruke de bildene vi har lagt ut. De er både for elever og for lærere.

Fredriksten festning - ofte beleiret, aldri beseiret.[rediger]

Fredriksten er en festning i Halden (byen het Fredrikshald fra 1665 til 1928). Forsvarsverk der festningen ligger i dag ble bygget i årene 1640-45 i forbindelse med Hannibalfeiden. Selve Fredriksten festning ble påbegynt i 1661 og er oppkalt etter den dansk-norske kongen Frederik III (1609-1670).

Festningsanlegget slik det fremstår i dag er i hovedsak et resultat av utbygging på 1660- og 1670-tallet som følge av at Frederikshald ble grenseby etter at det tidligere norske området Bohuslen ble svensk territorium i 1658. Det var tapet av Båhus festning til Sverige og de tre svenske angrepene på Halden i 1658 -59 og -60 som hovedsakelig førte til at danskekongen så nødvendigheten av en ny og sterk festning. Festningen ble beleiret hele seks ganger, men aldri inntatt. Den svenske kongen Karl XII falt ved festningen den 11. desember 1718 under den svenske beleiringen.

Etter Karlstadkonvensjonen i 1905 ble festningen nedlagt som krigsfestning. Inntil nylig holdt Forsvarets Forvaltningsskole til på festningen. I dag er festningen åpen for alle, og en rekke museer er å finne i indre festning og området bak festningen er brukt til konserter og andre kulturarrangementer. I 2005 ble festningen brukt som kulisser til en opera (Aurora) i forbindelse med feiringen av unionsoppløsningen. Det arbeides nå for å få etablert en årlig opera/musikkteaterfestival på området.

Wikipedia

Bygninger på Fredriksten festning[rediger]


Flagg[rediger]


Karl XII[rediger]


Ressurser[rediger]

Her finner du linker om Fredriksten festning som kan være nyttig i kombinasjon med bildedatabasen.