IKT i utdanning/Fødselsnummer

Fra Wikibøker – frie læremidler

Hva er fødselsnummer?[rediger]

Fødselsnummeret består av fødselsdato (første 6 siffer) og personnummer (siste 5 siffer), altså totalt 11 siffer.

Fødselsnummeret er ikke regnet som en sensitiv opplysning. Det er likevel underlagt spesiell beskyttelse. For eksempel er det ikke lov å bruke fødselsnummeret dersom det samme kan oppnås på en annen måte.

Når skal det brukes?[rediger]

Fødselsnummer kan bare brukes når det er saklig behov, og når det er umulig å oppnå tilfredstillende identifikasjon ved bruk av andre metoder, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, medlems- eller kundenummer. (Personopplysningsloven § 12)

Hvordan er fødselsnummeret bygget opp?[rediger]

Fødselsnummer består av elleve siffer. De seks første sifrene angir personens fødselsdato i rekkefølge: fødselsdag, måned og år.

De fem siste sifrene kalles personnummer. De tre første sifrene i personnummeret kalles individnummer og tildeles fortløpende innen den enkelte fødselsdato.

Fra 750-500 omfatter personer født fra 1850-1899
499-000 omfatter personer født 1900-1999
999-500 omfatter personer født 2000-2049
Det tredje sifferet i personnummeret forteller noe om kjønn. Kvinner har like tall (partall), mens menn har ulike tall (oddetall).

Kilde: Datatilsynet