IKT i utdanning/Barn og voksnes tekstnormer

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Det følgende tar for seg forskjellen på barn og voksnes tekstnormer, og da spesielt sett opp mot nettsider. Først en liten definisjon. Hva er en tekstnorm? En tekstnorm er de forventningen og formeninger vi har om hvordan en tekst skal og bør se ut. Forventninger om hvordan ting skal se ut med tanke på skriftstørrelse, fonter, farger og andre ting som spiller inn i en tekst. Det være seg om man bruker en vid eller snever tolkning av begrepet tekst.

Barn har ganske annerledes tekstnormer enn det voksne har. Normer som er dannet gjennom møte med ulike tekster i ulike situasjon helt fra de var helt små. Tekster som er tilpasset dem. I tekster rettet mot barn møter vi gjerne veldig kreative uttrykksformer. Vi snakker om spennende fonter og annen kreativ design som står fram. Gjerne er det ulike animasjoner som beveger seg og skaper liv, da ofte sammen med lyder eller musikk. I det hele tatt kan det være ganske kompliserte uttrykk barn møter, med mye informasjon og mange detaljer. Det spiller gjerne på en eller annen for spenning. Ikke-realisme er heller ikke uvanlig, med monstre og andre skapninger, framtid og ting som hører fantasien til.

Sett i forhold til barns tekstnormer er voksnes normer temmelig beskjedene. På mange punkter normene motsatt av det de er hos barn. Vi kan snakke om en glidende overgang der mange av de preferansen barn har i forhold til tekst gradvis blir byttet eller forandret mot en eklere og ryddigere tekstnorm. Voksnes tekstnormer er preget av betydelig mer måtehold. Det er ikke snakk om like mye farger og kreative fonter, ei heller spennende grafikk eller 3D effekter. Voksne oppfatter kanskje voldsomhet som useriøst og forstyrrende, og de nevnte punktene vil da trekke ned kvalitetspreget for en voksen person. En voksen vil nok også se mer skriftlig informasjon og mindre detaljer som et tegn på kvalitet. Hverdagstemaer og realisme er også ting det sees positivt på i voksnes tekst normer.

Sett i lys av nettsider for barn, er denne forskjellen verd å merke seg. Selv om en voksen kan oppfatte en side som ”støyende” virker det ikke nødvendigvis slik for et barn. Og skal du lage nettsider for barn kan det være en idé og sette seg inn i barns tekstnormer, se sidene teksten fra deres ståsted.