Hopp til innhold

IKT i utdanning/Annen anbefalt litteratur på studiet i "IKT for lærere"

Fra Wikibøker – frie læremidler

Selvvalgt litteratur legger dere inn her:


Måsvær, Leif (2006) Lesing og læring med internett. Fagbok i bruk (red). Helgevold, Lise og Liv Engen. [1] Universitetet i Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.


Hoem, Jon 2005. Dramaturgi i distribuert læring: Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre. [2]


Imsen, Gunn (2006) Lærerens verden : innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforlaget.


Jacobsen, Finn (2007): Videologi – Håndbok i video- og filmproduksjon. Amalie Forlag


Karlsen, Asgjerd Vea og Wølner, Tor Arne (2006) Den femte grunnleggende ferdighet. Portefølje og digitale mapper - et sted for læring. Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag

Liestøl, Eva (2001). Problemløsning i dataspill – en lek med læring. I: Perspektiver på dataspill og læring. Oslo: ITU. s. 29-42. [3]


Trageton, Arne (2003): Å skrive seg til lesing: IKT i småskolen. Oslo: Universitetsforlaget.


Nettsteder der man kan finne interesante rapporter


Mange interessante rapporter er laget av Futurelab i England. [4]