Hjelp:Administratorer

Fra Wikibøker – frie læremidler
Se også:Wikibooks:Administratorer

Administratorer (sysoper) har tilgang til flere spesialverktøy. Dette medfører både muligheter og ansvar. Redskapene er gode hjelpemidler til å vedlikeholde og forbedre Wikipedia, men de kan også gjøre skade dersom de brukes feil, både direkte og ved at man kan utløse unødvendige konflikter. Det følgende er noen råd om hvordan man bruker redskapene; enkelte av funksjonene har også egne retningslinjer og fremgangsmåter.

Sletting[rediger]

Hvordan[rediger]

På alle sider i artikkel- og bilde-navnerommene ligger fanen "slett". Trykker man den får man opp en advarsel om at man er i ferd med å slette en side. Dersom artikkelen har en historikk får man også vite det; i noen tilfeller kan det ligge en skikkelig artikkel bak det man ønsker å slette, og da må man i stedet revertere til en eldre versjon.

Det er også en rute til å skrive inn en begrunnelse. Dersom artikkelene er svært kort legger teksten seg automatisk inn, og ofte er denne begrunnelse god nok i seg selv. Dersom den ikke er det, eller artikkelen er for lang, må man skrive inn en forklaring. Gi en kort og konsis forklaring på hvorfor du sletter, noen få ord holder gjerne.

Hva[rediger]

Du kan slette:

Sider

  • Rettighetsbrudd (copyvio). Dersom artikkelen ikke har noen historikk er det oftest en fordel å slette dette, selv om det er mulig å skrive det om, slik at vi ikke får liggende et rettighetsbrudd i historikken.
  • Tekst som åpenbart ikke hører hjemme i Wikibooks (slibrigheter, tilfeldige tegn, tull og tøys)
  • Sider som er foreslått slettet på Kategori:Sider som er foreslått slettet
  • Sider som er foreslått hurtigslettet på Kategori: Sider som er foreslått raskt slettet, såfremt du selv er enig i den vurderingen

Bilder

  • Rettighetsbrudd
  • Lokalt lagrede bilder som også ligger på Commons (hvis det ligger under annet navn der, sørg først for at alle lenker viser til rett navn)

Du kan ikke slette sider eller bilder som du ikke er helt sikker på faller inn i ovenstående kategorier. Ta dem da heller opp til diskusjon, eller rådfør deg med en erfaren administrator på IRC eller administratorens diskusjonsside.

Kategorier

Dette krever at du på forhånd har fjernet alle artiklene fra kategorien.

Revisjoner

Administratorene kan slette revisjoner manuelt, ved først å slette hele siden, for så å gjenopprette alle revisjoner unntatt de det gjelder. Dette kan være spesielt nyttig ved grove tilfeller av personhets, utgivelse av telefonnummer etc. Disse revisjonene blir skjult for brukere, men kan sees av administratorer.

Det finnes også en egen brukergruppe som fysisk tar ut revisjoner fra artikkelen som skjuler dem for administratorer i tillegg. For mer informasjon om denne gruppen, vennligst se m:Oversight (engelsk).

Tilbakestilling[rediger]

I en artikkelhistorikk, bidragsliste eller når du sammenligner siste versjon av en artikkel med en tidligere versjon ser du lenken [tilbakestill]. Trykker du denne blir artikkelen tilbakestilt til forrige brukers versjon. Funksjonen sletter altså alt som ble skrevet av siste bruker, og ikke bare siste redigering. Dersom siste bruker har kommet med gode redigeringer først og så gjort en feil i den siste endringen, må du tilbakestille denne manuelt, ved å trykke (Fjern denne endringen). Hvis brukeren har gjort gode redigeringer først, og så gjort feil i flere enn én endring, gå til den siste korrekte versjonen og lagre denne. Skriv da helst inn at du reverterer/tilbakestiller i forklaringsboksen.

Eksempel[rediger]

I dette eksempelet har brukeren Eksempel vandalisert i en artikkel, mens administratoren H92 har tilbakestilt artikkelen til siste versjon av en annen bruker, i dette tilfellet, August.

Vanlige brukere ser:

Versjonen fra 5. jul 2007 kl. 23:56 (rediger)
Eksempel (Diskusjon | bidrag)
(Tralalalalala..!)
← Gå til forrige diff

Nåværende versjon (5. jul 2007 kl. 23:59) (rediger) (Fjern denne endringen)
H92 (Diskusjon | bidrag)
m (Tilbakestilte endring av Eksempel (Diskusjon) til siste versjon av August)
 

mens administratorer ser:

Versjonen fra 5. jul 2007 kl. 23:56 (rediger)
Eksempel (Diskusjon | bidrag | blokker)
(Tralalalala..!)
← Gå til forrige diff

Nåværende versjon (5. jul 2007 kl. 23:59) (rediger) (Fjern denne endringen)
H92 (Diskusjon | bidrag | blokker)    [⧼rollback short⧽]
m (Tilbakestilte endring av Eksempel (Diskusjon) til siste versjon av August)
[Merk som patruljert]

Blokkering[rediger]

Du har adgang til å blokkere brukere. Brukere kan blokkeres direkte fra "Siste endringer", historikker, brukersiden, eller fra sine bidragslister.

F.eks. hvis H92 har gjort en endring, ser vanlige brukere H92 (Diskusjon | bidrag) i Siste endringer, historikken og sammenligninger, mens administratorene ser H92 (Diskusjon | bidrag | blokker). Dette gjelder også i differ (se over).

Når du trykker «blokker», får du et skjema hvor du fyller ut hvor lenge og begrunnelse for blokkeringen (evt. velge fra Drop down-menyen).

Beskyttelse[rediger]

På alle sider har du en fane hvor det står enten "beskytt" eller "fjern beskyttelse". Dersom det oppstår redigeringskrig på en artikkel, eller dersom en artikkel er under konstant angrep fra vandaler, kan du trykke denne fanen for å beskytte den mot redigering. Du kan velge om du vil beskytte den mot redigering fra alle andre enn administratorer, eller bare mot uregistrerte brukere. Dersom det dreier seg om vandalisme er det normalt nok å sperre den for redigering fra uregistrerte brukere, mens redigeringskriger til tider involverer registrerte brukere.

Forklar på artikkelens diskusjonsside hvorfor du beskyttet den. Du tar også på deg et ansvar for å avbeskytte siden når faren er over. Artikler skal ikke være beskyttet lenger enn nødvendig.

Beskytt ikke artikler dersom du selv er innblandet i en konflikt, selv om du er sikker på at du ikke har gjort noe galt. Dersom du gjør det legger du deg åpen for beskyldninger om maktmisbruk. Be heller en annen administrator om å gjøre det på IRC eller på hennes/hans brukerdiskusjonsside. Dersom det ikke er annen mulighet enn å beskytte den selv må du selvsagt gjøre det, men ta det allikevel opp med en annen administrator for å sikre deg mot ubehageligheter.

Dersom en annen administrator har låst en artikkel for å stoppe en konflikt gjennom å få igang en diskusjon, forventes det at du ikke benytter din adgang til å redigere artikkelen – beskyttelsen kan teknisk sett ikke hindre at en administrator redigerer, men det å benytte seg av rettighetene på en slik måte kan oppfattes som misbruk.

Husk å merke artikler du beskytter med {{Beskyttet}}. Skriv {{Beskyttet|Grunn (fullstendig setning)|hvem som kan endre|hvem som kan flytte}}, hvor hvem som kan endre/flytte oppgis som enten "sysop" eller "autoconfirmed". Fyller du ikke ut hvem som kan endre og flytte, vil det stå at alle kan endre/flytte.

Godkjenning av endringer[rediger]

Du vil se røde utropstegn i "Siste endringer", til venstre for tittelen til artikkelen. Dette utropstegnet forteller at endringen ikke er kontrollert av en annen administrator, og at den må sjekkes opp. Trykk på (diff) og du vil se lenken [Godkjenn endringen] (se eksempelet over). Se på endringen, og tilbakestill eller trykk på lenken alt etter om endringen er bra eller ikke. Hvis det er en ny side som er blitt opprettet er det ikke mulig å trykke på (diff). Trykk på tittelen på siden, og du vil nederst på siden se lenken [Godkjenn denne siden]. Trykk på lenken eller slett siden alt etter om siden er bra eller ikke.

Forhåndsgodkjenning av endringer[rediger]

Siden du er administrator er dine endringer automatisk forhåndsgodkjent. De vil da ikke få et utropstegn ved seg i "Siste endringer". Siden du har fått administratorstatus har du samfunnets tillit, og forhåndsgodkjenning er en fordel slik at det blir færre endringer som ser ut til å måtte sjekkes.