GNU Science B/Amphiprion ocellaris

Fra Wikibøker – frie læremidler


norsk: sei[rediger]

dansk: sej[rediger]

latin:[rediger]

kjennetegn:
utseende:
utbredelse:


Fisken før og nå:
Fisken som mat:


navnlink
lenkenavnArtens systematiske plassering med beskrivelse av kjennetegn, utseende, etc.

• Tilhørighet i naturen, hvor holder den til, utbredelse, hva lever den av, blir den spist av andre, hvordan beskytter den seg etc.
• Bruk (til mat, pryd, redskap, eventuell giftighet, råstoff til industri, etc.).
• Skade eller ulempe
• Eventuell anvendelse i lek og myter (gjerne både historisk anvendelse og hvilket potensial du mener den kan ha for lek og nytte).


Kilder:
Tilbake til forsiden GNU Science B