Lærebok i kroppsøving/Friluftsliv for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Dette hovedområdet dreier seg om vårt eget solsystem, jordas plass og det ytre verdensrom. Gjennom forskning og teknologiske nyvinninger øker kunnskapen om verdensrommet. Mediene informerer hyppig om denne kunnskapen. Emnet egner seg til å trekke inn framtidsperspektiver og åpner dermed for nysgjerrighet, undring og fascinasjon.

Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

  • praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø
  • orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på
  • planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, medrekna overnatting ute

Her forsøker vi å systematisere og samle det mangfold av ressurser man kan finne på internett for elever frem til 10.årstrinn: