Lærebok i kroppsøving/Videoressurser om friluftsliv for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler

10.1 - praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Tidssekvens, varighet Relevans for kompetansemål
Smøring av ski [1] Her er en informativ video om smøring av ski. NRK skole 06:28 praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø
Natur [2] Viser starten på Monsen sin tur på Nordkalotten. Her får elevene et kort innblikk i hvordan naturen i nordnorge er og kan sammenligne den med naturen i sitt eget nærmiljø. NRK skole 10:00 praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø
Skiturisme på isbre [3] Filmen viser vandring på breen i Jondal. NRK skole 02:27 praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø

10.2 - orientere seg ved hjelp av kart og kompass i variert terreng, og gjere greie for andre måtar som ein òg kan orientere seg på[rediger]

10.3 - planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, medrekna overnatting ute[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,Produsent Tidssekvens, varighet Relevans for kompetansemål
Opptenning av primus [4] En kort introduksjon av hvordan en tenner opp en primus. Lars Monsen, nordkalotten, NRK 02:35 planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, medrekna overnatting ute
Hvordan pakke soveposen [5] En kort introduksjon av hvordan en rask og enkelt kan pakke ned soveposen Lars Monsen, nordkalotten, NRK 00:33 planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, medrekna overnatting ute
Bål [6] I denne videoen får du gode råd til hvordan du tenner et bål. Lars Monsen, nordkalotten, NRK 04:35 planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, medrekna overnatting ute
Slik sløyer du fisk [7] En fin og informativ video om hvordan man sløyer fisk. Lars Mosen, nordkalotten, NRK 05:25 planleggje og gjennomføre turar til ulike årstider, medrekna overnatting ute
(Fyll inn tema her) (Fyll inn handling her) (Fyll inn serie,tittel,produsent her) (Fyll inn total varighet her) (Fyll inn kompetansemål her)