Musikk/Forslag til årsplaner i musikk for 7.trinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
musikk
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Forslag til årsplan i musikk for trinn 7, utviklet av "Borgeskolene" i Fredrikstad.

Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy
Å musisere
M12: Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo, dynamikk, klang, melodi, form og enkel harmonikk i lytting og musisering. Oppfatte og anvende enkel harmonikk i lytting og musisering.
Oppfatte og anvende musikkens alle grunnelementer.
Stavspill, marimba, gitar og fløyte – flerstemt spill.
M13: Synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttrykk. Unison-, tostemt- og flerstemt sang
Synge kjente sanger og viser – med fokus på melodien, klangen og uttrykket.
Vektlegge intonasjonen, uttrykket og klangen.
Synge flerstemt.
M14: Beherske enkelt melodispill etter gehør og enkle harmoniske og rytmiske akkompagnement. Spille enkle harmoniske akkopagnementer over kjente sanger. Stavspill, gitar, piano, marimba, fløyte.
M15: Framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid. Synge viser ”ønsker å lage en VISE-BANK”
M16: Beherske noen norske danser og danser fra andre land
M17: Delta i framføring med sang, spill og dans der egenkomponert musikk og dans inngår. Framføring Tegleverksspillet, marimba, juleavslutning, FN-dagen, 17.mai, sommeravslutning
Å lytte
L12: Gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken. Gjenkjenne musikk fra klassisismen (Beethoven) og renessansen…. lytte på kjente verk som Beethovens 5.symfoni,
Bruk gjerne grafisk notasjon på Youtube.
Lytteprøver. Elevene skal gjenkjenne musikk fra nevnte komponister.
L13: Diskuter særtrekk ved kunstmusikk, norsk og samisk folkemusikk, folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk. Beskrive særtrekk ved folkemusikk fra andre land og rytmisk musikk. Lytte til folkemusikk fra andre land.

Elever med minoritetsbakgrunn har kanskje noe å presentere?

Lytteprøver. Elevene skal gjenkjenne musikk fra nevnte komponister.
L14: Gi uttrykk for opplevelser i møte med verk av sentrale komponister fra kunstmusikken. La elevene få uttrykke sine opplevelser i møte med verk av sentrale komponister fra kunstmusikken. Lyttestund med påfølgende diskusjon/samtale/refleksjon.
L15: Gjenkjenne klangen til og benevne de ulike instrumentgruppene. Gjenkjenne og navngi elektriske og elektroniske instrumenter som elgitar, elbass, keyboard, synthesizer og PC.
L16: Samtale om hvordan musikk både er kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare. Samtale om hvordan musikk er både et kunstnerisk uttrykk og en kommersiell vare. Dialog/diskusjon – lytte.
L17: Gi uttrykk for egne vurderinger om hvordan musikkens bruk og funksjon har endret seg gjennom tidene. Bruke historisk kunnskap til å reflektere over hvordan musikkens funksjon har endret seg. Sammensatte tekster med påfølgende samtale.
Å komponere
K6: Improvisere med stemme og instrumenter med utgangspunkt i enkle rytmiske, harmoniske og melodiske mønstre. Improvisere med stemmen over enkle rytmiske, harmoniske og melodiske mønstre Elevene synger over en fast melodi/puls.
K7: uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser og dans. Uttrykke egne ideer, tanker og følelser gjennom bevegelser, drama og dans ”Disco”/dans etter eldre/nyere musikk. Tegleverksspillet. Egenkomponerte danser etc…
K8: lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver, og bruke grafisk notasjon til å lage skisser av komposisjonene. Lage egne komposisjoner og bruke grafisk notasjon for å beskrive dem.
K9: komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy. Gjøre digitale opptak av egne komposisjoner.

Akadolfsen (diskusjon) 5. mai 2012 kl. 16:02 (CEST)