Færøysk/Uttale

Fra Wikibøker – frie læremidler

Uttalen av færøysk betegnes som noe kompleks sammenlignet med skriftspråket. Dette henger sammen med at skiftspråket er utviklet i nyere tid og baserer seg på arven fra norrønt, mens talespråket har forandret seg endel gjennom tiden.1 Alle konsonanter uttales som på norsk, mens vokalene oftest uttales på ulike måter. Her skal vi se nærmere på uttale for samtlige bokstaver.2

Vokaler

A
 • Kort:
  • A – eks. i land (lant), koma (kåma), lærari (lærare)
  • E – eks. i langur (lenggur), tangi (tendji), tanki (tentji)
 • Lang:
  • EA – eks. i maður (m:ea:wur), spakari (sp:ea:kare), beinasamur (bainas:ea:mur), lag (l:ea), blað (bl:ea), tað (t:ea)
  • Æ – foran a, eks. i baða (bæ:a), hagar (hæ:ar)
  • A – i lånord som banan (banan), dama, hara, statur
Á
E
I
Í
O
Ó
U
Ú
Y
Ý
Æ
Ø

Konsonanter

B
D
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
V

 1. J.C. Svabo skapte et lydnært, færøysk skiftspråk, men dette ble aldri tatt i bruk av folk flest. Rettskrivingen brukt i dag ble utviklet av V.U. Hammershaimb i 1890-årene.
 2. Lydskrift etter Eigil Lehmann (1986)