Færøysk/Alfabetet

Fra Wikibøker – frie læremidler

Det færøyske alfabetet består av 32 bokstaver, og bygger på det latinske alfabetet:

A Á B D Ð E F G H I Í J K L M N O Ó P R S T U Ú V Y Ý Æ Ø Ei Ey Oy
a á b d ð e f g h i í j k l m n o ó p r s t u ú v y ý æ ø ei ey oy

Man bør merke seg de selvstendige bokstavene med aksenter, Á, Í, Ó, Ú og Ý, som avviker i uttale fra de mer kjente A, I, O, U og Y. Dessuten har færøysk den stumme bokstaven Ð (edd), som kun uttales i unntakstilfeller. Ð markerer en D som har gått over til å bli stum i talemålet sammenlignet med norrønt. Eksempel: Fjord skrives fjørð på færøysk, slik at den stumme D-en på slutten markeres som Ð i færøysk skriftspråk. Det er også verdt å merke seg at norske Å ikke finnes i færøysk, men at denne lyden i stor grad ivaretas av Á. Uttale vil bli nærmere behandlet i neste kapittel.