Diskusjon:IKT i utdanning/Eksempler på pedagogisk bruk av dataspill

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Vurderingskriterier[rediger]

1.Forsøke å gi en kort beskrivelse av hva spillet handler om[rediger]

 • Blir det vist offentlig statistikk for hvordan de beste har gjort det (rangeringsliste).
 • Får man oversikt over tidligere prestasjoner i spillet.
 • Hvilken tilbakemeldingsfunksjonen blir gitt (“belønningen”) etter at man har svart. Blir galt og riktig svar presentert sammen. Bare riktig svar eller bare antall riktige og feil. Dette kan gjøres på ulike måter. “smilefjes” eller lignende, jubel.
 • Har den two player funksjon?
 • Er det reklame på siden?
 • Relevans for kompetansemål i læreplanen

2. Deretter kan dere forsøke å vurdere spillet i henhold til følgende kriterier.[rediger]

 • Aldersgruppe – målgruppe
 • Brukervennlighet. Vil det være enkelt for elever å komme i gang
 • Hvor godt fungerer tilbakemeldingsfunksjonen?
 • Tilpasset opplæring. Er spillet fleksibelt i forhold til at elever har ulike evner i forhold til oppgavene de skal løse.
 • Hvor viktig er det at det er et opplegg som Tutpup der man kan overvåke sin egen utvikling og statistikk. I forhold til læring tror jeg det er interessant, men mange av online spillene tilbyr ikke en slik funksjon.

3. Oppsummering[rediger]


Ekstra lenker som kan være aktuelle[rediger]


Pedagogiske betraktninger[rediger]

 • Hva tenker man om det å la elevene konkurrere med hverandre? Hvilke fordeler og ulemper har det å konkurrere med medelever vs at man konkurrerer med ukjente andre på nettet? Fint å få supplert artikkelen med aspekter knyttet til det “konkurrende menneske”
 • Gjennom spillet i første person kan man forsøke å skape innlevelse. Rollespill der du skal være en spesifikk person.
 • Eventuelt forsøke å trekke inn slike momenter til drøfting i Wikipediaartikkelen.