Diskusjon:Naturfag/Videoressurser om fenomener og stoffer for elever frem til 7.årstrinn

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler
  • Vann og faseoverganger: Den forteller viktigheten av vann og dens egenskaper. Filmen forklarer også enkelt hvordan vann har ulike faser/aggregattilstander. Fortelleren er tydelig og får dermed frem budskapet bra.

Vurdering av filmsnutt om sentrale bergarter[rediger]

Sentrale bergarter Virkemidlene er brukt på en hensiktsmessig måte som gjør at filmen appellerer både til de auditive og de visuelle elevene. Stemmen er levende og filmen har akkurat passe lengde.

Videoressurser om sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen[rediger]

Ettersom jeg er kontaktlærer på trinn 7 var årstrinnet greit. Er også interessert i naturfag og når jeg så gjennom de ulike målene fant jeg ingenting under punkt 6 7.6, beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen. Da jeg også har vært på to kurs om emnet ga det seg selv. Var faktisk på kurs med henne som har forsøket med tørris og såpebobler i vinter. I tillegg synes jeg det er vanskelig som naturfaglærer å finne på forsøk som er enkle å gjennomføre, både for lærer og elev. 4 av klippene er nettopp gjennomføring/eksempler på forsøk som andre lærere lett kan gjennomføre i sin klasse. Som kjent er det kjempeviktig at lærer motiverer og piffer opp faget med forsøk og emnet om partikkelmodellen innbyr til å gjøre mange eksperimenter. Det siste klippet er mer informativt om at vi har 3 ulike faser når vi underviser i partikkelmodellen.

Vurdering av fem videoressurser[rediger]

Hørsel og støy Informasjonsvideo om farene ved bruk av for høyt volum. Videoen er god i måten den presenterer problemet på for både eldre barn og ungdom. Godt språk tilpasset aldersgruppen, selv om det dukker opp en ord og begreper man bør ta seg litt tid til å gi støttende forklaring i elevgruppa. Spesielt interessant er hvordan de i filmen gjenskaper tinnitus i lydsporet. Gode illustrasjoner og animasjoner.
Bølgekraft Meget god fremstilling av hvordan utnytte bølgekraft. Animasjonene er lettforståelige og enkle nok til at man har fokus på de viktige komponentene i et ”bølgekraftverk”. Klippet er uten lyd, så man er avhengig av å kommentere selv. En ulempe ved denne ressursen er at teksten er på engelsk, så man må kunne oversette selv ovenfor elevene.
Partikkelmodelforsøk Denne viser en colaboks som kollapser. Et forsøk som er artig for elevene. Den er filmet i et klasserom vha webkamera eller mobil, så den kunne vært bedre mtp fokusering, kameravinkel osv. Den gir få opplysninger om hvorfor forsøket blir som det blir, og det bør anbefales å heller gjøre forsøket selv sammen med elevene.
Hvordan lage ferskvann av saltvann En god video fra nrk, men igjen: har man mulighet for å utføre eksperimentet selv, så anbefales det. Newton bruker her et godt tilpasset språk for å forklare hva som skjer , og kan fint brukes som en oppstart til en undervisningstime. God produksjon fra NRK.
Partikkelmodelforsøk Igjen en video det kan være godt å bruke dersom man ikke har mulighet til å gjennomføre forsøket på egen skole. Amatørproduksjon uten fortellerstemme, så man må sørge for dette selv. Forsøket tar seks minutter, så den kan bli langdryg for en del elever.

Vurdering av "Sentrale bergarter"[rediger]

Sentrale bergarter De tre hovedbergartene: Videoressursen er en kort og konsis innføring i de tre vanligste bergartene som finnes i hele verden.Fortelleren holder seg til en kort og enkel forklaring på de tre forskjellige bergartene, og bruker ord og begreper som gjør det enkelt å skille mellom de tre. Skal man starte en periode med undervisning om bergarter vil denne videoressursen være en kjempefin innføring og som start på temaet.

Begrunnelse for "Grunnstoff"[rediger]

Grunnstoff Animasjonene og teksten hjelper på med å la elevene få små innblikk i mange tema som de undervises i etter Kunnskapsløftets mål for sjuende trinn 7.7: Forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler. Her tas det opp grunnstoffer, kjemiske forbindelser samt eksempler fra dagliglivet til elevene.

Begrunnelse for "Fast stoff, væske, gass"[rediger]

Fast stoff, væske, gass Animert, engelskspråklig musikkvideo som med enkel engelsk gir en introduksjon i fasetilstandene. Videoen gir kjente, dagligdagse assosiasjoner til et fagstoff som for noen elever kan virke abstrakt.