Diskusjon:Naturfag/Videoressurser om menneskets sanser

Fra Wikibøker – frie læremidler
Hopp til navigering Hopp til søk

Revisjonsarbeidet[rediger]

Vi har valgt å beholde de fleste videoene som lå der fra før, men noen er fjernet pga liten faglig relevans eller andre grunner. Vi har også lagt til noen videoer slik at denne wikiboken nesten er komplett med videoressurser til hvert kompetansemål og hver sans.

Tekst[rediger]

Vi har skrevet en fyldigere innledning som også forklarer hvordan siden er bygget opp. Vi har lagt til to kompetansemål som vi mener er aktuelle innenfor temaet ”Sanser”. Mye av teksten er endret og vi har skrevet nye handlingsreferat og vurderinger på en del videoer da det som var skrevet fra før innhold et dårlig språk og syntaks. De lengste filmene er delt opp i tidssekvenser hvor det er markert hva som er relevant i en undervisningssammenheng.

Struktur, overskrifter og inndelinger av siden[rediger]

Grunnstrukturen har vi beholdt, men vi har satt inn underoverskrifter under hver sans som angir hvilket trinn videoressursene passer best for (inndelingen er den samme som i LK06). Alle overskrifter har blitt linket opp til aktuelle websider med relevant teori slik at brukerne på en enkel måte har tilgang til utfyllende informasjon om emnet. Noen steder har vi valgt å sette inn tabeller slik at informasjonen her fremstilles ryddig og oversiktlig. Vi utarbeidet en mal på forhånd slik at all teksten på siden er strukturert på samme måte.

Vi mener at alle de seksten videoene er relevante da de til sammen skal dekke kompetansemål for 1. til 7.trinn innenfor fem sanser. I vurderingene står det fyldigere begrunnelser for hver video og alle videoene er knyttet opp mot aktuelle kompetansemål.