Diskusjon:Naturfag/Videoressurser om menneskekroppen

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Refleksjoner rundt redigerering av sida

Vi gikk først inn og så på de videoene som allerede var lagt ut. Vi delte inn dette arbeidet i grupper på to og to studenter. Flere av filmklippa var ganske lange, så på flere av disse viser vi derfor til avgrensa tidssekvenser. Dette for å lette arbeidet med å finne de delene av klippa som er mest relevante for bruk for den aktuelle aldersgruppa. Noen videoressurser ble fjernet fordi de var fjernet av brukeren på Youtube, noen fordi de ikke hadde innhold som var relevant i forhold til tema, og noen fordi de ikke passet den aldersgruppen de burde. Vi la inn nye videoressurser der vi følte det var aktuelt, og passet på at de var tilpasset riktig alderstrinn i forhold til kompetansemålene og at de var relevante i forhold til innholdet. Vi redigerte også handlingsbeskrivelsene og slo sammen vurderingstekstene der det var flere av disse. Vi var nøye på å ha med henvisninger til hvilket trinn filmen passer til i alle vurderingstekstene.

Vi har også jobbet mye med strukturen på siden. Vi la inn flere relevante læringsmål fra Kunnskapsløftet under aktuelle mål i læreplanen på toppen av siden. Noen av temaene på siden passet ikke inn, og de ble endret eller flyttet på. Tårer ble flyttet til wikisiden om sansene, og lungene og respirasjonssystemet ble slått sammen. Cellen ble plassert lenger opp på siden, fordi vi syns det er naturlig at byggesteinen for alle de andre organene i kroppen står først. Vi har vært konsekvente på at alle tekstboksene er bygd opp på samme måte med navn på film, handlingsreferat og vurderingstekst. Slik blir siden enkel og oversiktlig. Overskriftene kan trykkes på, og man kommer da til en faktaside om temaet på Wikipedia. Alle fagområdene på siden har nå relevante videoressurser i forhold til målene i Kunnskapsløftet.