Diskusjon:IKT i utdanning/Ungdomstrinnet/IKT i matte/Eksterne ressurser

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Kommentar til ressursside[rediger]

IKT i matte. Ungdomsskole (8-10)

http://103geirarneh.norsknettskole.no/

”Matematikksiden inneholder teori, eksempler og oppgaver om addisjon, multiplikasjon, brøk, statistikk, likninger, geometri, divisjon og prosentregning. I tillegg er det sider med regler knyttet til de ulike emnene i faget. Denne siden er rettet mot ungdomskoletrinnet.” (Wikibook)

Teoridelen til de forskjellige temaene virker ganske grei; kortfattet og korrekt. Det henvises til Caplex.no for definisjon av til eksempel brøk og geometri. Eksempler på utregninger er presentert på en kjent måte: ”Den ukjente er oftest symbolisert ved X, men kan også være andre bokstaver. Eks. 4 + X = 13 Spørsmålet blir: Hva er den ukjente her, for at dette utsagnet skal være sant?” Siden har også linker til flere matematikkspill som jeg vil drøfte i siste avsnitt.

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fiskvja/explorer.htm

”Denne siden retter seg også mot ungdomskoletrinnet. Her kan elevene velge mellom tre emner, etter at de har valgt klassetrinn. Oppgavene har svaralternativer som elevene kan bruke i problemløsningen.” (Wikibook)

Denne ressurssiden er kun et matematikkspill delt opp i tre emner for hvert klassetrinn, Geometri, likninger og regneartene. Om man ikke klarer oppgaven, får man et hint for løsning. Dette er ikke bra utført! Hintene er stort sett kun formelen til oppgaven i temaet, og jeg tenker at om man er i stand til å forstå formelen så trenger man kanskje ikke hintet i det hele tatt. Jeg er tvilsom til at dette er et spill for svakere elever. Et av ”hintene” var i tillegg feil, da det opplyser at formelen for omkrets av sirkel er ”2pi*r^2” Det blir rett og slett for dårlig! Listen av kritikk kunne vært mye lengre…

Felles for de aller fleste matematikkspill, såkalt pedagogisk programvare, er også at de kun opplyser om du svarer riktig eller galt. Kan jeg kalle meg pedagog hvis det eneste jeg kan er å opplyse eleven om den svarer riktig eller galt? Matematikksider som de to jeg har kommentert her er ren plankekjøring. Hvor mange ressurssider skal vi lage som fører til de samme upedagogiske spillene?