Diskusjon:IKT i utdanning/IKT og studieteknikk

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Nytt emne
Fra Wikibøker – frie læremidler

Mappeoppgave 3 Hvilke endringer er gjort på siden IKT og studieteknikk på Wikibøkene? http://no.wikibooks.org/wiki/IKT_i_utdanning/IKT_og_studieteknikk (link til artikkelen i Wikiboka)

I denne oppgaven lest vi først igjennom den tidligere utgaven av artikkelen, før vi satte oss ned med redigeringsarbeidet. Kvaliteten på artikkelen som allerede var der, mener vi var av god kvalitet. Vi har derfor brukt tiden på å tilføre ny informasjon rundt temaet, framfor å redigere den gjeldende siden. Oppgaven lød som følgende; Artikkel i Wikibøker om ”IKT og studieteknikk” (studiestrategier)

Særlig interessant å kartlegge forskning på bruk av digitale tankekart. Kollektiv notatskriving via samskrivingsverktøy som Etherpad. Deling av notater via wikier, twitter osv. ”Smarte strategier” ved bruk av tekstbehandlingsprogram. På bakgrunn av dette valgte vi å konsentrere oss om å tilføye informasjon om EtherPad og Twitter. Samtidig søkte vi opp andre programvarer på Internett, som Google docs og Google wave samt Inspiration og Kidspiration. Google-docs og Google wave er to samskrivingsverktøy, mens Inspiration og Kidspiration er to betalingsprogrammer til bruk som tankekart. Vi fant stoff på internett, og vi snakket samtidig med ungdom som til daglig benytter seg av nettsamfunnet Twitter. Ut ifra denne informasjonen har vi skrevet ned helt kort hvordan man kan komme i gang med disse programmene, og hva de går ut på. Vi har også lagt ut en link til en videosnutt hvor man kan få veiledning i hvordan man kan komme i gang med EtherPad. Samarbeid og arbeidsfordeling

I denne oppgaven har vi begge vært delaktig i søkeprosessen om de ulike programmene. Men etter hvert som vi fant ut hva oppgaven dreide seg om, delte vi de ulike arbeidsoppgavene mellom oss. I løpet av arbeidsprosessen søkte vi på hver våre temaer, men vi samarbeidet med å sette oppgaven sammen til en helhet og når vi skulle publisere den på internett. Underveis i gruppeoppgavene har vi hele tiden hatt god kommunikasjon, og hjulpet hverandre med selv de minste utfordringer og problemer. Vi vil avslutningsvis legge til at samarbeidet har fungert svært bra, og vi har hele tiden lyttet til hverandres råd og meninger og ikke minst har vi hatt det gøy!