Diskusjon:IKT i utdanning/Generelt/IKT i samfunnsfag/D/S Engebret Soot

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikibøker – frie læremidler

Om søkearbeidet

Bildene som vi har brukt på denne siden har vi funnet litt forskjellige steder. Mange av dem har vi tatt selv, og trengte derfor ingen tillatelse til disse. Men to av bildene stammer fra ”Skienvassdraget”s internettside, og vi sendte mail til oppretterne av internettsiden; hvor vi spurte om tillatelse til å bruke dem. Vi fikk til svar at vi skulle spørre Terje Sjøvaag, som har opphavsrett til disse bildene, og vi fikk mailadressen hans. Deretter spurte vi han om lov til å få bruke dem på siden vår. Dette fikk vi et positivt svar på, og bildene kom på plass.

Ellers har vi også hentet flere bilder fra Wikipedias bildearkiv: Wikimedia commons. Her trenger vi ingen spesiell tillatelse, ettersom dette kan regnes som gjenbruk.

Vi har også lagt ut et telefonnummer på siden, slik at lærere eller andre interesserte kan kontakte stiftelsen D/S Engebret Soot for eventuelle charterturer med sine skoleklasser. Dette spurte vi kontaktpersonen om lov til over telefon.