Hopp til innhold

Csharp/Visual Studio

Fra Wikibøker – frie læremidler

Visual Studio[rediger]

Her skal vi ta for oss litt enkelt hvordan Visual Studio fungerer (Visual C# Express) og hva de forskjellige prosjekttypene er til

Når Visual Studio er startet, vil du først få opp start page, ignorer denne foreløpig, og velg File->New->Project. Da vil en skjerm dukke opp, hvor du på venstre siden har et tre, og på høyere siden en masse valg, knyttet mot det valget man har gjort i treet. Velg Visual C# Projects i treet. Da vil du få opp en masse alternativer, hvis du blar litt lenger ned, vil du finne Console Application, velg denne. Skriv deretter inn "HelloWorld" i name tekstboksen, og hvis du vil, kan du endre hvor Visual Studio skal legge prosjektene dine, i Location tekstboksen. Når du er fornøyd, trykk OK.

da vil du få opp en kodefil, som heter Program.cs (Class1.cs i Visual Studio.NET 2003)

Koden vil se noe lignende slik ut:

using System;
 
namespace HelloWorld
{
 /// ‹summary›
 /// Summary description for Program.
 /// ‹/summary›
 public static class Program
 {
  /// <summary>
  /// The main entry point for the application.
  /// </summary>
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
   //
   // TODO: Add code to start application here
   //
  }
 }
}

Hvis koden er ulik på din maskin, kan det være fordi du har en annen versjon av Visual Studio, men det skal være mulig å kjenne igjen delene Dette prosjektet kan du nå bruke for å teste forskjellige ting som blir forklart i denne artikkelen. HelloWorld koden ville byttet ut linjene der det står "// TODO: Add code to start application here" Console vil være objektet vi bruker for å behandle Console commandoer, og da spesielt Console.WriteLine. Skriv Console.WriteLine("Hello World!"); over linjen med TODO, og trykk F5, eller play-knappen for å starte programmet.