Csharp

Fra Wikibøker – frie læremidler


C# er et av språkene Microsoft støtter i deres nyeste utviklingsplattform .NET. Vi vil i dette dokumentet kikke på C# 2.0 og hvordan språket i seg selv fungerer. Hvis du ikke har Visual Studio, eller et lignende utviklerverktøy, kan man laste ned Visual C# Express fra Microsoft. Det finnes andre alternativer til Visual Studio også, som SharpDevelop eller man kan bruke C# compileren som følger med .NET Framework direkte. Denne vil ligge i %windir%\Microsoft.NET\Framework\(versjon)\csc.exe der versjon vil være en av .NET framework versjonene. Merk at denne artikelen ikke tar for seg hvordan IDE-er eller compileren fungerer. C# skrives med nummertegn, men uttales "sharp" som i kryss i notelære (♯) [1]

.NET har en rekke andre programmeringsspråk også, men bare C#, Visual Basic .NET og C++.NET følger med Visual Studio. Andre språk er IronPython, Eiffel.NET, COBOL.NET, Ruby.NET og en hel del andre.

Et av de beste referansesidene til C# og .NET er Microsoft Developers Network. Hvis du føler noe er dårlig forklart, eller mangelfullt, er MSDN en god ressurs.

Det kan være nyttig å ha litt bakgrunnsviten om programmering på forhånd, før du tar tak i denne boken. Vi tar ikke for oss grunnleggende logiske ting, og vi går utifra at du vet hva en variabel er, og grunnleggende aritmetikk. Viten om objektorientert programmering er også en stor fordel.

Forfattere[rediger]


Kapitler[rediger]

Referanser[rediger]

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp