Hopp til innhold

Csharp/Variabelverdier

Fra Wikibøker – frie læremidler

Tilegnelse av verdier[rediger]

Det finnes faktisk en rekkemåter å tilegne en verdi til variabler, den enkleste er selvsagt =

var = 100;

Men det finnes mange flere også

 • +=, -=, *=, /= Disse adderer, subtraherer, multipliserer eller dividerer verdien med seg selv, og har samme funksjon som x = x + y, x = x − y, x = x × y, x = x ÷ y.
 • ++ Legger til 1 til verdien, rekkefølgen her spiller en rolle, hvis ++ står foran (++x f.eks.) vil dette bli utført før noe annet, hvis det står etter derimot,vil det bli utført etter at instruksjonen er utført.
 • -- Trekker fra 1 fra verdien, rekkefølgen her spiller en rolle, hvis -- står foran (--x f.eks.) vil dette bli utført før noe annet, hvis det står etter derimot,vil det bli utført etter at instruksjonen er utført.

Du har også noen binære operasjoner

 • <<=, >>= disse kalles bitshift, og kan også brukes som vanlige operasjoner. Det de gjør, er å flytte bitmønsteret et visst antall til venstre eller høyere.

Aritmetiske operatører[rediger]

Dette er de vanligste matematiske operasjonene man har

 • Addisjon, +
 • Subtraksjon, -
 • Multiplikasjon, *
 • Divisjon, /
 • Rest, % (Modulus)

Aritmetikk fungerer som man skulle forventet av matematikk, og man kan skrive så komplekse stykker man vil, med paranteser og funksjoner lagt inn.

Vær obs på at i enkelte tilfeller betyr * noe annet en multiplikasjon, men dette er i såpass sjeldne tilfeller, at det ikke engang er sikkert du kommer til å være borti det, nemlig pekere.


Logiske operatører[rediger]

Såkalte logical operators er akkurat det, logiske operasjoner. Det finnes en rekke av disse

 • Og som kjennetegnes &&
1 & 1 = 1
0 & 1 = 0
1 & 0 = 0
0 & 0 = 0
 • Eller som kjennetegnes ||
1 | 1 = 1
0 | 1 = 1
1 | 0 = 1
0 | 0 = 0
 • Ekskluderende eller, som kjennetegnes ^^ (dette er ikke opphøyd)
1 ^ 1 = 0
0 ^ 1 = 1
1 ^ 1 = 1
0 ^ 0 = 0
 • Likhet som kjennetegnes med ==
1 == 1 = 1
1 == 0 = 0
0 == 1 = 0
0 == 0 = 1
 • Ulik som kjennetegnes med !=
1 != 1 = 0
1 != 0 = 1
0 != 1 = 1
0 != 0 = 0

Vær obs på at i enkelte tilfeller betyr * noe annet en Og, men dette er i såpass sjeldne tilfeller, at det ikke engang er sikkert du kommer til å være borti det, nemlig pekere.


Man har også mengde operasjoner, >(større enn), >=(større en eller lik), <(mindre en) og <=(mindre eller lik) Her er det viktig at det ikke heter =>, men >=, altså spiller rekkefølgen stor rolle.