Hopp til innhold

Csharp/.NET-rammeverket

Fra Wikibøker – frie læremidler

.NET Framework[rediger]

.NET Framework inneholder de aller fleste funksjonene du kunne noensinne trenger. Men det er delt opp i forskjellige klasser og namespaces, her er en liten forklaring på de vanligste, og hva de brukes til.

 • Matematikk

Dette hentes fra System.Math klassen, som inneholder veldig mange forholdsvis kompliserte matematiske funksjoner, som sinus, cosinus, tangens, kvadratrot og lignende. Kryptering kan benyttes ved hjelp av System.Security.Cryptography namespacet.

 • Filbehandling

Dette gjøres gjennom System.IO namespacet, da spesielt System.IO.File, og System.IO.FileStream klassene

 • Grafikk

Noe .NET søtter veldig bra, er 2D grafikk, gjennom GDI+ [1] som er nesten fullstendig bygget inn i .NET gjennom System.Drawing namespacet (System.Drawing.dll) For 3D grafikk kan man bruke Direct3D gjennom managed DirectX eller ved å bruke OpenGL enten gjennom 3. parts biblioteker, eller bruke OpenGL32.dll direkte.

.NET 1.0 tilogmed .NET 2.0 bruker System.Windows.Forms namespacet til å lage GUI i .NET 3.0 kan Windows Presentation Foundation brukes.

 • Refleksjon

Dette er en funksjon bygget inn i .NET for å kunne lese informasjon om objekter run-time, og brukes gjennom System.Relfection namespacet.

 • Windows Management Instrumentation (WMI)

Dette produktet er en del av Microsoft Windows for å styre hardware og software ved bruk av et universelt instrumenteringsverktøy. Den kan brukes gjennom System.Management namespacet (System.Management.dll)

 • Nettverk

Nettverk styres gjennom System.Net, som inneholder alle klasser man skal trenge, som Sockets, og WebClient.

 • XML

System.Xml namespacet kan brukes her for å XML støtte

Nyttige klasser[rediger]

 • System.Collection.Generic.List
Denne klassen inneholder alle funksjoner man trenger for de fleste arrays, og er en generic klasse, så den er ganske enkel i bruk.
System.Collection.Generic.List<int> list_of_int;
 • System.DateTime
Denne klassen inneholder alle funksjoner en trenger for behandling av tid og dato, og er også en data type.
 • System.Timers.Timer
Denne klassen er laget for å lage en timer som avfyrer på et gitt interval
 • System.Environment
Environment inneholder mange funksjoner som er knyttet til programmet, og brukeren.
 • System.Windows.Forms.Application
Application inneholder flere funksjoner rundt programmet, som hvor programmet ble startet fra.
 • System.IO.Path
Path inneholder funksjoner for å hente ut informasjon fra en filbane, som mappe eller extension.

Windows Forms


 1. http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms533798.aspx