C/Uttrykk og syntaks

Fra Wikibøker – frie læremidler
< C

C har en kraftfull syntaks (språkregler), som dessverre kan være litt vanskelig å sette seg inn i for nybegynnere. Man må ofte skrive en del tegn som man ikke trenger å skrive i andre språk. Dette gjør på en måte programmeringen vanskelig, spesielt for nybegynnere, men det lønner seg fordi koden som oftest blir lettere å lese og følge.

Det meste av koden man skriver, er uttrykk, altså det programmet skal utføre. Alle uttrykk må alltid slutte med semikolon for å markere slutten av det. I noen språk, er det nok å avslutte et uttrykk med linjeskift, men i C gjelder ikke dette -- det er kun semikolon som separerer uttrykkene. Det vil si at følgende måte å skrive uttrykkene i "Hello world!"-programmet over er lovlig:

printf
("Hallo verden!\n"); return 0;

Selvsagt blir dette uryddig og ulogisk kode, da printf blir delt opp over to linjer, og return-uttrykket kommer på samme linje som printf. Det er kun for å vise hvorfor semikolon er viktig å huske på; uten semikolon vet ikke kompilatoren hvor uttrykket slutter.

En annen viktig del av syntaksen, er bruken av klammene { og } for å markere en programblokk. En programblokk er en rekke uttrykk samlet. Dette er nødvendig i tilfeller der det er instruksjoner som krever flere uttrykk som argument. I slike tilfeller, må uttrykkene samles i en programblokk.

Et annet tilfelle der man behøver programblokker, er funksjonskroppen til funksjoner. Dette ser du i main i "Hallo, verden!"-eksempelet over. Det er i funksjonskroppen vi skriver uttrykkene en funksjon skal utføre. Men i funksjonskroppen, er det påkrevd at vi har med klammene -- selv om vi bare har ett uttrykk. Dette er altså funksjonskroppen til main-funksjonen i "Hallo, verden!"-eksempelet over:

{
	printf("Hallo, verden!\n"); 
	return 0;
}


Legg merke til at det er normalt å indentere (tabbe) koden i en programblokk ett hakk inn i forhold til klammene. Dette gjør koden mer luftig og ryddig å lese og forstå fordi man da får en tydelig markering av koden blokken.


Kommentarer[rediger]

Å kommentere koden du skriver er lurt. Det gjør det lettere for andre, og deg selv, å forstå programmet, f.eks. hvis du senere skal fortsette på programmet og gjerne har glemt hvordan det fungerer. I C skriver man kommentarer slik:

/* Dette er en kommentar */

Kommentarer kan også gå over flere linjer:

/* Dette er en kommentarlinje.
Og dette er en annen. */

Enkelte kompilatorer som GCC støtter såkalte "single line"-kommentarer. Disse skriver vi med følgende syntaks:

printf("Hei.\n");  // Vi skriver "Hei" på skjermen.