Veiledning/Bruk av dagbok i forskning

Fra Wikibøker – frie læremidler
Logo Wikilæreboken i
pedagogisk veiledning
Bidra selv
Videoopplæring
Om wikiboken
Diskusjon

Anvendelse[rediger]

Dagbok har vært en sentral refleksjonsmetode knyttet til aksjonsforskning eller aksjonslæring. I dagboka skriver man like mye fra hjertet som fra hodet. Følelser får stort rom. Dagboka kan fungere som en hemmelig kritisk venn. En "forskende" lærer kan skrive litt etter hver undervisningstime, etter endt skoledag eller en gang i uken. ser ut til å være stor variasjon i bruken av dagbok. Man mener imidlertid å se en tendens til at skrivingen går fra korte beskrivelser til lengre analyser. Etter hvert blir man også mer personlig og åpen i formen (Tiller 2006).

Fordeler og ulemper[rediger]

I forskningssammenheng kan det være flere fordeler med å bruke dagbok:

  • En del tanker man har om egen utilstrekkelighet kan være lettere å formidle til en dagbok enn i et offentlig rom.
  • Skriving er viktig for å kunne ta vare på organisasjonens vitale erfaringer. Gjennom skrivingen dokumenteres virksomheten og dens konsekvenser. Når erfaringene er ” bokført”, ligger de der som skolens egen huskelapp. Den frisker opp hukommelsen og setter erfaringene inn i sin historiske sammenheng (Tiller 2006: 53). ”Skrive for å lære”-perspektivet blir viktig.”
  • En mulig ulempe er at det er tidkrevende og det kan fort vise seg at hverdagen ikke er organisert i tråd med idealet om ”praktikere som forsker”.

Kilder[rediger]

  • Tiller, Tom (2006)