Hopp til innhold

Www.kildenett.no

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Kildenett.no
Historisk kilde- og kunnskapsbase for Trøndelag er et digitalt læringsverktøy som samler og gjør tilgjengelig kultur- og kunnskapsressurser til ungdoms- og videregående skole.
Siden inneholder utvalgte tema, hvor folkemord og særlig Holocaust er et av de.
Bokmål

1.På hvilken måte motiverer programvaren eleven til å arbeide? Indre/ytre motivasjon? Kan programvaren brukes som belønning eller får eleven belønning av programvaren?

Her er det mange interessante ting å se på, men hvorvidt programvaren motiverer til indre eller ytre motivasjons varierer nok for den enkelte. Personlig følte jeg en liten trang inni meg til å se nærmere på innholdet. Ikke fordi jeg må, men fordi det framstår på en interessant måte. Derimot tror jeg ikke elevene får en indre motivasjon til å løse selve oppgavene. Oppgavene bærer preg av å være mangelfulle. Oppgavene i programvaren må løses for hånd eller på et Word-dokument, og gir ingen form for belønning.

2.Hvordan aktiverer programvaren eleven til å arbeide? Blir eleven oppfordret til egenaktivitet? Blir eleven oppmuntret til å arbeide i mellom øktene på programvaren?

Man kommer inn på Kildenett sine sider. Her har man noen utvalgte tema man kan klikke seg under. Her kan man bli kjent med noen utvalgte jødiske personligheter som Julius Paltiel. Man kan velge mellom å lese om personer, konsentrasjonsleirer, andre typer folkemord og mye mer. Man kan også gå innpå spørsmål fra hvert tema.

Jeg fant bare et tema hvor det faktisk var spørsmål der det skulle være. Siden ser litt uferdig ut. Hvorvidt eleven jobber med oppgavene avhenger av om læreren gir oppgavene i lekser. Da må lærer evt. sjekke disse da man ikke svarer på oppgavene innpå selve ressursen.

3. Konkretiserer programvaren? Blir det brukt noen form for ytre stimuli, lyd, bilde, film, etc.?

Her har man brukt bilder, lyd og dokumenter som stimuli. Man får bilder av jøder, konsentrasjonsleirer, dokumenter av aviser, ID-kort osv. Lydklippene inneholder monologer eller intervjuer.

4. Er det brukt noen form for variasjon? Blir eleven undervist på forskjellige måter? Varierer programvaren hvordan elevens arbeidsoppgaver skal gjennomføres?

Ja, både gjennom det visuelle, lyder og tekst.

5. Legger programvaren vekt på å individualisere elevene? Tilpasser programvaren seg til nivået hos hver enkelt elev?

Det er ikke differensiert ut ifra nivå, men det skal egentlig gå an å differensiere ut ifra alderstrinn, men her er det ikke lagt inn noe. Igjen, siden virker uferdig.

6. Er det rom for samarbeid eller må alt gjøres individuelt? Legger programvaren vekt på at elevene skal samarbeide med lærer, medelev eller elever fra andre skoler?

Her er det muligheter for å samarbeide og diskutere, men dette foregår ikke gjennom ressursen, men må organiseres av lærer.

7. Får eleven tilbakemelding fra programvaren? Er alt av evaluering overlatt til den enkelte lærer? I så fall, hvordan gi fruktbar respons til oppgaver gjennomført på denne programvaren?

Evaluering er overlatt til lærer. Siden det ikke er lærerveiledninger (den er der, men den inneholder ikke noe) eller fasit på svarene, må lærer selv rette disse. Det er dog noen spørsmål som retter seg mer over til refleksjon, så her må man evt. evaluere elevene ut ifra dette.

8. Helhetsinntrykk, annet.

Uferdig læringsressurs med mye potensielle. Savner særlig flere oppgaver, og oppgaver ut ifra hvert trinn, gjerne også nivå. Savner også lærerveiledninger.

Lenke til nettressurs: http://www.kildenett.no/temaer/jodenes.skjebne

Folkemord

Den andre verdenskrigen/Samfunnsfaglæreren