Wikilæreboken i samfunnsfag/Fredriksten festning

Fra Wikibøker – frie læremidler


Fredriksten festning[rediger]

Dette er ment som en ressurs for lærere/elever som vil kikke litt nærmere på det historiske forsvarsverket Fredriksten festning som ligger i Halden kommune. Som kjent er Fredriksten festning veldig viktig i forbindelse med norsk krigshistorie. Det står også i samfunnsfag i kunnskapsløftet etter 4. årstrinn at elevene skal kjenne igjen historiske spor i sitt eget lokalmiljø, og undersøke lokale samlinger og minnesmerker. For elever som bor i Østfold fylke vil dette være svært aktuelt. Ofte er interessen for det som er nært veldig stor, og det gir stor motivasjon i forhold til skolearbeid.


Bruk i skolen

Hvordan man ønsker å legge fram dette som et undervisningsopplegg, er opp til hver enkelt lærer å avgjøre. Det kan være lurt å avlegge Fredriksten festning et besøk. Der kan man blant annet få en guidet tur som er å anbefale. Bildene vil da være en motivasjonsfaktor før dette besøket. Hvis et besøk på festningen ikke lar seg gjøre, er bildene i seg selv veldig nyttige. Da kan de likevel få et innblikk i hvordan det ser ut der. Det er også klart at når man har så små elever som 4.klassinger, så blir det noen ganger litt vanskelig å foreta en tur. Dette kommer selvfølgelig an på klassen og hvilke ressurser de har til disposisjon.


Vi har valgt å legge ut bilder fra de mest sentrale stedene i festningen, blant annet av klokketårnet hvor det også er tilknyttet et sagn. Det sies at den hvite dame går igjen der i sene nattetimer og leter etter sin bortkomne soldatkjæreste. Dette kan være spennende for elevene å høre om. I den forbindelse blir det stadig arrangert overnattinger på festningen. Dette er mest aktuelt på sommerhalvåret.


Ved en kort introduksjon i klasserommet hvor elevene får se bilder av festningen, kan de selv dramatisere eller tegne noen av hendelsene som fant sted på festningen. Dramatisering kan være noe vanskelig å få til med 4.klassinger. Tegning derimot kan bidra til at elevene tenker selv og er litt kreative. De blir motiverte ved at de lar fantasien få utspring. Det at man ser bilder og ikke bare hører om hendelsene og hvordan det ser ut, gjør at man husker ting mye bedre. Barn er også veldig glad i bilder. Man kan da lage en enkel fortelling hvor man bruker disse bildene i klasserommet. Man kan for eksempel slukke lyset i klasserommet, og lese en fortelling mens bildene går i bakgrunnen på storskjerm. Dette skaper en god visuell opplevelse. Det er viktig at barn ser bilder mens de hører det som skjer.


Selve historien om festningen kan man finne i ulike bøker på biblioteket. Her er det mye stoff å hente. Det er derfor viktig at man plukker ut det som kan være mest relevant for elevenes nivå. Man finner alt fra tørre fakta til interessante fortellinger og også spennende myter som er forbundet til festningen.


Fredriksten festning har i de siste årene også blitt mer populær etter programmet ”Allsang på grensen”. Det har vekket interessen hos det norske folk. For elever i lokalmiljøet fører nok dette til en stolthet over byens minnemerke.

Kanon
Brannvindu
Bro
Brostein
Dør
Fangehull
Fangehullet
Utsikt
Gamle kanoner
Porter
Kanon
Karl XII kule
Klokketårnet
Klokketårn
Klokketårn i festningen
Kule
Minnesmerke
Museum
Svart kanon
Porter
Skilt
Mange fangehull
Trapper opp til klokketårnet
Vaktboligen
En type kanon
Utsikt mot en annen varde
Bygg i festningen
Gapestokk
Den hvite dame
Festningskroa