Hopp til innhold

Wikibøker:Stilmanual (lærebok)

Fra Wikibøker – frie læremidler

Stilmanualen for lærebøker angir noen krav og anbefalinger til lærebøker. Det vil være forskjellig krav til verket avhengig av hvem man skriver for – omfattende bruk av referanser er f.eks. ikke forventet eller nødvendig i en lærebok for grunnskolen, men helt nødvendig i en lærebok på høyskolenivå. Manualen oppsummerer en del av disse kravene, men vil ikke være helt uttømmende.

Målgruppe

[rediger]

Å definere målgruppen, hvem man skriver for, er svært viktig. Det må også gå klart frem hvem verket er skrevet for, for eksempel i innledningen. Kravene til hvordan man strukturerer innholdet, om man bruker referanser osv. vil påvirkes av hvem som er målgruppen.

Bøker for barneskolen

[rediger]

Noen tips når man skriver bøker for barneskolen er:

 • Bruk enkelt språk, uten fremmedord. Må du bruke et fremmedord må det forklares på en enkel måte.
 • Bruk korte avsnitt. Barn mister lettere tråden i det hvis avsnittene er for lange.
 • Bruk klare illustrasjoner. Det bør være lett å forstå hvorfor man har satt inn et bilde, og lett å forstå hva bildet viser.
 • Ikke bruk referanser og fotnoter. Legg heller inn en litteraturliste på egen side, og forklar ting i teksten hvis det er nødvendig.
 • Bygg opp teksten slik at det er lett å se strukturen.
 • Det er en fordel om det lages enkle oppgaver til teksten.

Bøker for ungdomsskolen

[rediger]

Noen tips når man skriver bøker for ungdomsskolen er:

 • Bruk enkelt språk, med få fremmedord. Ungdomsskoleelever har kommet til det nivået hvor de begynner å lære fremmedord, så de kan gjerne bli introdusert for dem, men de fleste trenger en enkel forklaring på betydningen.
 • Ikke skriv for lange avsnitt. Mange sliter spesielt med å lese på skjerm, noe man må ta hensyn til i en digital lærebok.
 • Bruk klare illustrasjoner. Man kan være litt mer kreativ enn med barneskoleelever, men mange vil ha problemer med å tolke kompliserte illustrasjoner.
 • Ikke bruk referanser og fotnoter. Legg heller inn en litteraturliste på egen side, og forklar ting i teksten hvis det er nødvendig.
 • Bygg opp teksten slik at det er lett å se strukturen.
 • Det er en fordel om det lages oppgaver med varierende vanskelighetsgrad til teksten.

Bøker for videregående skole

[rediger]

Noen tips når man skriver bøker for videregående skole er:

 • Vanlige fremmedord kan gjerne brukes, men mer spesielle fremmedord må forklares.
 • Illustrasjoner kan være mer komplisert enn på lavere nivåer, men det kan være nødvendig å forklare en del.
 • Ikke bruk referanser i teksten, og bruk fotnoter bare der det er helt nødvendig. Forklar heller ting i teksten. Litteraturlisten kan legges på samme side som teksten dersom det er hensiktsmessig, ettersom en del elever på videregående skole vil være interessert i å gå dypere inn i stoffet.
 • Ha en klar struktur, men du står noe friere enn på lavere trinn til å f.eks. blande tematisk og kronologisk organisering av en tekst.
 • Det kan være en fordel å lage oppgaver til teksten.

Bøker for høyskole-/universitetsnivå

[rediger]
 • Husk at selv om man kan forvente at studenter behersker fremmedord, er en lærebok skrevet for at de skal lære om temaet. Det kan derfor være nødvendig å definere visse ord første gang man bruker dem.
 • Bruk relevante illustrasjoner. Mens man på lavere nivåer ofte legger inn illustrasjoner for å bryte opp teksten og gjøre boken mer interessant, bør man her holde seg til illustrasjoner som styrker teksten.
 • Bruk referanser i teksten, og fotnoter der det er nødvendig. Dersom enkelte kilder er felles for mange av kapitlene er det praktisk å bruke en felles litteraturliste på egen side; ellers kan man legge litteraturlisten nederst på hver enkelt side. Litteraturlisten kan også utvides med kommentarer, og man kan lage en egen oversikt over anbefalt videre lesning.
 • Ha en klar struktur, men du står fritt til å bruke flere forskjellige modeller dersom det er hensiktsmessig å gripe stoffet an på ulike måter.