Hopp til innhold

Wikibøker:Opphavsrett

Fra Wikibøker – frie læremidler

Målet med Wikibøker er å skape en informasjonskilde i form av bøker som er fritt tilgjengelige. Lisensen vi bruker, GNU fri dokumentasjonslisens (forkortet GFDL, teksten kan leses her), gir fri adgang til vårt innhold på samme måte som åpen programvare som har en fri lisens. Det skal forstås på den måten at Wikibøker' innhold kan kopieres, modifiseres og redistribueres så lenge brukerne av Wikibøker' innhold gir sine brukere de samme rettighetene, og så lenge Wikibøker krediteres som kilde. Se herunder for hvordan dette gjøres spesifikt.

Bidragsyteres rettigheter og forpliktelser[rediger]

Det er også viktig, allerede innledningsvis, å understreke at opphavsretten verner verkets utforming. Opphavsretten verner ikke ideer, kunnskap eller metoder. Det er måten ideene, kunnskapen og metodene kommer til uttrykk gjennom opphavsmannens skapende innsats, som vernes, ikke ideene, kunnskapen eller metodene i seg selv. [1]

Hvis du bidrar på Wikibøker, gir du samtidig ditt samtykke til at ditt materiale utgis under GFDL. For at du skal kunne bidra med materiale, må du derfor være istand til å gi dette samtykket, noe som enten betyr at:

  • du har opphavsretten til materialet, f.eks. fordi du selv har produsert det,

eller at:

  • du har hentet materialet fra fra en kilde som tillater utgivelse under GFDL, for eksempel fordi det er fullstendig fritt (inkluderer materiale hvor opphavsretten er foreldet) eller allerede utgitt under GFDL.

I det første tilfellet bevarer du din opphavsrett til materialet. Du kan senere gjenutgi eller omlisensiere det i hvilken som helst form du ønsker. Men du kan aldri tilbakekalle GFDL-lisensen for den versjonen du har plassert her; dét materialet vil forbli under GFDL for alltid.

I det andre tilfellet, hvis du innarbeider eksterne kilders GFDL-materiale, må du angi kilden.

Bruk aldri materiale som er dekket av andres opphavsrett uten deres tillatelse.

Brukeres rettigheter og forpliktelser[rediger]

Hvis du vil bruke Wikibøkers materiale i en bok, artikkel, hjemmeside eller i andre sammenhenger, må du også selv følge GFDL, hvilket betyr:

  • hele materialet skal være utgitt under GFDL
  • du skal angi hvem som forfattet det opprinnelige materialet (Wikibooks)
  • du skal gi adgang til en "transparent kopi" av materialet. Den transparente kopi av en Wikibooks-bok er dens kildekode (wikitekst). Begge de to siste forpliktelsene kan oppfylles ved å oppgi en lenke til artikler her på no.wikibooks.org

Hvis du finner et brudd på opphavsretten i Wikibøker[rediger]

Det er ikke wikianeres jobb å gjennomse alle artikler for mulige brudd på opphavsretten, men hvis du mistenker at det er et, så bør du ihvertfall gjøre oppmerksom på det på den tilhørende diskusjonssiden. En administrator vil så vurdere situasjonen og gjøre det nødvendige. Den beste informasjon som kan gis i et slikt tilfelle, er en lenke eller annen referanse til det stedet du mener teksten stammer fra. Evt. plagierte websider kan du finne ved å søke på ord og fraser i teksten med en søkemotor.

Noen ganger er det falsk alarm. For eksempel hvis den personen som overførte materiale til Wikibøker, allerede hadde opphavsretten til det. Det kan også være materiale som originalt stammer fra Wikibøker. I begge tilfeller er det en god idé å legge inn en liten notis på diskusjonssiden, så fremtidige misforståelser unngås.

For utgiveransvar, se Wikibøker:Impressum.

Referanser[rediger]