Videoressurser om teknologi og design for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 10.årstrinn skal kunne

10.1 Ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.2 Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Mynter Produksjonsprosesser Youtube
Tyggegummi Produksjonsprosesser Youtube
Aluminiumsboks Produksjonsprosesser Youtube
Klinkekule Produksjonsprosesser Youtube
Tennisball Produksjonsprosesser Youtube
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

10.3 Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn