Videoressurser om skriftlige tekster for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Innenfor området Skriftlige tekster skal eleven kunne:

 • 10.1 Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri
 • 10.2 Bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
 • 10.3 Orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
 • 10.4 Lese kritisk og vurdere teksters troverdighet
 • 10.5 Gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster
 • 10.6 Begrunne egne tekstvalg med utgangspunkt i egne lesepreferanser og formålet med lesingen
 • 10.7 Lese og gjengi innholdet i et utvalg tekster på svensk og dansk
 • 10.8 Formidle muntlig og skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon
 • 10.9 Gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke dem i egne tekster
 • 10.10 Uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk
 • 10.11 Vise hvordan tekster i ulike sjangere kan bygges opp på ulike måter
 • 10.12 Vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
 • 10.13 Bruke tekstbehandlingsverktøy til arkivering og systematisering av eget arbeid
 • 10.14 Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder10.1 Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Fyll inn Lengde:
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn