Videoressurser om sammensatte tekster for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 7..årstrinn skal kunne

7.1 Vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Bruk bilbelte Denne reklamefilmen er valgt fordi det vil være en god reklamefilm å vurdere for elevene. Statens Vegvesen, 2007 Lengde 0:46 minutter
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn