Videoressurser om sammensatte tekster for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Innenfor området Sammensatte tekster skal eleven kunne:

  • 10.1 Tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster
  • 10.2 Bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster
  • 10.3 Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder
  • 10.4 Gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster


10.3 Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Made by Norway – Aker Filmen er valgt fordi det er en god reklamefilm, og den vil derfor være en bra film for elevene å vurdere. Bates United Lengde 3 minutter
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn