Videoressurser om muntlige tekster for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Innenfor området Muntlige tekster skal eleven kunne:

  • 10.1 Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
  • 10.2 Drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
  • 10.3 Delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film
  • 10.4 Forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale
  • 10.5 Lede og referere møter og diskusjoner
  • 10.6 Vurdere egne og andres muntlige framføringer
  • 10.7 Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere


10.4 - Forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk dagligtale[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Språkproblemer Dette er en underholdende film som viser elevene aktuelle problemstillinger knyttet til det danske, muntlige språket. Lengde 4:16 minutter
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn
Fyll inn Fyll inn Fyll inn Fyll inn