Videoressurser om mangfold i naturen for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

2.1 Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Insekter Hva er et insekt?En fin film som tar for seg kjennetegn på insekter. Med noen ulike insekttyper. NRK Skole, mai 2012 02:13

2.2 Beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
Årstider Dette er en film som er laget av bilder tatt fra et og samme sted over en periode på et år. Filmen viser hvordan naturen forandrer seg fra vinter til vår, sommer, høst og til vinter igjen. Filmen kan være fin som start på et undervisningsopplegg. youtube 46 sek
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn

2.3 Delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert[rediger]

Tema Handlingen Serie,tittel,
produsent,
utgivelsesår
Aktuell tidssekvens, total varighet
fyll inn fyll inn fyll inn fyll inn