Veiledningsopplegg for bacheloroppgaven på førskolelærerutdanningen ved HiØ 2011-12

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

NB! Dette opplegget gjelder for gruppeveiledning av utvalgte basisgrupper som Rolf K. Baltzersen har ansvaret for.

Saksliste - Første treff med studentene tirsdag 13 september[rediger]

Si noe om veiledningopplegget[rediger]

 • Presentere seminarmodellen. Denne læringsmodellen bygger på ideen om utvikling av et lærende fellesskap som støtte for skrivearbeidet (jmf. Lave og Wenger). Man jobber i dypden med sin oppgave, men kan også lære mye av å lese andres tekster. I tillegg er det mye felles problematikk og utfordringer som går igjen uavhengige av faglige tema. Se wikibokside om god bacheloroppgave.
 • Langsiktige målet for studentarbeidet: Ønsker publisering av gode oppgaver via biblioteket når dere er ferdig så det kan være en ressurs for andre som jobber i barnehagen. Bra egenreklame. Noen oppgaver er allerede publisert åpent på nettet, mens noen ligger tilgjengelig i Fronter.
 • Blanding av individuell veiledning og gruppeveiledning. Tidsorganisering: Gå gjennom tider med dem i forhold til gruppeveiledning og individuell veiledning. Presentere et forslag til organisering med et samspill mellom individuell og gruppeveiledning.
 • Det digitale læringsmiljøet i Fronter. Påmelding til veiledning gjøres i Fronter. Det må leveres inn en tekst på forhånd. Denne legges ut elektronisk i Fronter i forkant - spesifisere tider.
 • Ønsker å opprette en faglig temaside i en wiki som viser til hvilket tema og hvilken forskningsmetode studentene jobber med så sjansen for å utnytte hverandre kollektivt. Vi ønsker at dere skal utvikle dere faglig sammen i barnehagen og da må de gjøre det sammen i utdanningen også selv om det til slutt er en individuell innlevering. Dette sikrer også noe mer breddeorientering i forhold til dybdeorientering man får gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.

Organisering av gruppeveiledning første dag (130911)[rediger]

Deltakere[rediger]

 • Kjører alle 10 studentene sammen fra to basisgrupper i en felles skriveseminargruppe.

Bli kjent[rediger]

 • Han en “bli kjent” runde der alle sier noe om sin egen bakgrunn. Basisgruppene på deltidsstudiet kjenner hverandre fra før, men ikke de to basisgruppene som er satt sammen i en større gruppe. Også si noe om forventninger til skrivearbeidet med bacheloroppgaven og den veiledningen de skal få.

Presentasjon av kjøreregler for konstruktiv kritikk[rediger]

 • Man bør forsøke å gi konstruktiv kritikk i oppgavefagligveiledning. I startfasen er det viktigste å bli inspirert til videre arbeid. I startfasen blir det viktigste å oppmuntre til videre arbeid fordi tekstene er veldig utferdige. Man er sårbar i startfasen av skrivingen. For sterk kritikk kan hemme videre tekstskriving. Derfor blir det viktig å etablere trygghet i gruppen. Her finner du mer informasjon om konstruktiv kritikk.

Studentpresentasjoner av faglig tema[rediger]

 • Hver student presenterer sitt forslag til tema uten avbrytelser.
 • Deretter tar vi en runde der alle stiller spørsmål til teksten – gruppeveiledning.
 • Tilslutt kan studenten selv velge hvilke spørsmål vedkommende ønsker å kommentere.

Tidsorganisering[rediger]

 • Gruppeveiledning I (10 studenter presenterte tema for hverandre. Omfang 2 timer).
 • Gruppeveiledning II (20 min veiledning).
  • Tidspunkt: Uke 47(studentene kan velge tirs 22.november).
  • Tema: Fokus mot videreutvikling av faglig tema og problemstilling. Her blir det gitt særlig veiledning i forhold til problemstillingen og videreutvikling av tema for oppgaven. Veiledningen vil fokusere på: Innsnevring og utforming av problemstilling og disposisjonens elementer. Forskningsmetode vil også blir diskutert.
  • Påmeldingkrav - Senest innlevering av dokumenter ved gitt dato i uke 46.
  • Organisering: 3 timer totalt. Ca. 1,5 time med 5 studenter deretter ny ca. 1,5 time med de siste 5 studentene. Rolf deler inn gruppene etter tema. Forventes det at alle studentene kommer forberedt ved at de har lest litt på en annen tekst.
 • Individuell veiledning innenfor rammen av gruppe før praksis våren 2012:
  • Tidspunkt: En dag i Uke 4 med alle 10 studentene? Ikke avklart
  • Tema: Alle må levere inn en tekst knyttet til forskningsmetode de ønsker å bruke ute i praksis (5,6,7 og 9,10,11).
  • Påmeldingkrav - Senest innlevering av tekst i uke 3. (11 kopier)
  • NB! Alle studentene må også forberede kommentarer til en annen tekst. Leseoppdrag blir gitt i uke 3
 • Individuell veiledning innenfor rammen av gruppe etter praksis våren 2012:
  • Uke 13 med alle 10 studentene. ikke avklart.
  • Alle må levere inn en tekst knyttet til analyse av datamateriale som de bruker i bacheloroppgaven
  • Denne veiledningen vil kunne vare lenger (ca 30 minutter) og fokusere på utforming av oppgavetekst og sammenheng mellom sentrale elementer oppgaven. Veileder tar utgangspunkt i teksten og gir veiledning i forhold til faglig innhold, problemstillingens relevans, skriftlig framstillingsevne og disposisjon.
  • Påmeldingkrav - Senest innlevering av tekst i uke 12 (11 kopier)
  • NB! Alle studentene må også forberede kommentarer til en annen tekst. Leseoppdrag blir gitt i uke 12.
 • Individuell veiledning på et helt tekstutkast (torsdag 19 og 20. april).
 • Innleveringsfristen i mai en gang?

Kilder[rediger]

 • Sjekke notater fra Løkensgaard Hoel for organisering av seminar.
 • Baltzersen, Rolf K. (2000) Veiledning på hovedfag. En samling gode eksempler. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt og Seksjon for læringsmiljø og studiekvalitet, Universitetet i Oslo. (48 sider). Elektronisk versjon.
 • Vise til bok om forskningsveiledning – Handal og Lauvås.
 • Vise til PDF-filen som jeg har laget med Marianne.