Hopp til innhold

Veiledning/Praktisk bruk av logg i feltarbeid

Fra Wikibøker – frie læremidler
  • Beskrive fordeler og ulemper med å bruke logg
  • Logg kan være fint å bruke til feltarbeid.
  • Datamengden ved feltarbeid kan fort bli enorm. Når vi skriver detaljert over lang risikerer vi å drukne i detaljene. Dette kan gjøre det vanskelig å analysere materiale i ettertid. For å begrense informasjonsmengden kan man velge å notere i loggen ved regelmessige tidspunkt, for eksempel hvert 15.minutt.
  • Det kan også være vanskelig å loggføre noe ofte fordi man da må “avbryte” det man gjør på grunn av stadige avbrudd.