Veiledning/Oppgaveskriving

Fra Wikibøker – frie læremidler

Her kommer råd om oppgaveskriving.

Kan man snakke om generelle kjennetegn ved en god bacheloroppgave? Uavhengig av fag blir det ofte vist til en del felles kriterier for en god oppgave:

  • Være en enhetlig struktur. “Rød tråd”
  • Avgrenset problemstilling
  • Skrive god drøfting som integrerer teori og praksis.
  • Bruke kildehenvisninger.


Konstruktiv kritikk[rediger]