Veiledning/Amerikanske forskere som har påvirket veiledningsfeltet