Veiledning. En teoretisk og praktisk innføring/Case: Nyutdannet lærer som skal ha sin første foreldresamtale/Spørsmål til gruppearbeid - lederkurs

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Spørsmål om generell opplevelse av samtalene[rediger]

Case 1

 • Var det noe fungerte bra i foreldresamtalen? Hvorfor?
 • Var det noe du ikke synes fungerte bra i foreldresamtalen? Hvorfor
 • Hva kunne vært gjort for at denne foreldresamtalen skulle fungert bedre?


Case 2

 • Var det noe som fungerte bra i veiledningssamtalen?
 • Var det noe som ikke fungerte så bra i veiledningssamtalen
 • * Hva kunne vært gjort for at denne veiledningssamtalen skulle fungert bedre?

Teoretisk relaterte spørsmål[rediger]

 • Med utgangspunkt i Argyris og Schøns modelltenkning, hvilken modelltenkning er det her som forekommer? Modell I eller modell II?
 • Hvordan kunne man brukt verbal metakommunikasjon verktøy som til å forbedre kommunikasjonen i denne samtalen?
  • Å snakke om samtaleinnholdet.
  • Å snakke om samtaleforholdet.
  • Å snakke om bruk av samtaletid.
  • Planlegging av samtalen (snakke om hva man skal snakke om).
  • Snakke om forventninger til samtalen
  • Bruk av samtaleoppklarende spørsmål.
  • Oppsummering av samtalen.
  • Parafrase (gjengivelse av siste del av samtaleinnholdet)
  • Evaluering av samtalen.
  • Skriftliggjøring av samtalen?
 • Forsøk gjerne å lage noen helt konkrete formuleringer (eksempler) på hva man kunne sagt i samtalen (dette samles inn).
 • I hvilken grad bør de ulike deltakerne få si sitt i denne samtalen? Kunne man tilrettelagt for dette på en bedre måte (Etiske vurderinger).