Veiledning. En teoretisk og praktisk innføring/Case: Nyutdannet lærer som skal ha sin første foreldresamtale/Analyse av case 2 gjort av prester på kurs

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.
  • Hva er veilederens rolle? Først er hun i veilederrollen og så går hun i omsorgsrollen. Er ikke klart definert hvilken rolle hun skal ha
  • Har en ovenfra-ned holdning som kan ta motet fra ham. Veileder degraderer han i samtalen ved å overta styringen. Grethe umyndiggjør læreren ved å ta fatt i saken. Burde sagt at faren skal forholde seg til læreren. Hun tar over saken – synes han skal være til stede.
  • Så arbeidsgiveren i formuleringen: ”har du migrene”. Om han blir sykmeldt så må hun finne vikar.
  • Måten å sitte på – med brillene på. Virker litt uinteressert i kroppsspråket. Inviterer hun egentlig til en veiledningssamtale
  • Bruker litt samtaleteknikk.
  • Må heller forsøke å spille den andre læreren god. ”Dette takler du, spør meg hvis det er noe”.