Vedisk matematikk/Sutraer

Fra Wikibøker – frie læremidler
[[Vedisk matematikk|Vedisk matematikk]]
[[Vedisk matematikk/Hva er vedisk matematikk?|Forrige: Hva er vedisk matematikk?]] Sutraer [[Vedisk matematikk/Teknikker|Neste: Teknikker]]

[[Category:Vedisk matematikk|Sutraer]]
De seksten sutraene er disse:

Ekadhikina Purvena - En mer enn forrige

Nikhilam Navatashcaramam Dashatah - Alle fra ni, men siste fra ti

Urdhva-Tiryagbyham- Vertikalt og på kryss

Paraavartya Yojayet-Transpose and adjust

Shunyam Saamyasamuccaye- Når summen er lik, er den summen null

(Anurupye) Shunyamanyat-If one is in ratio, the other is zero

Sankalana-vyavakalanabhyam-By addition and by subtraction

Puranapuranabyham-By the completion or non-completion

Chalana-Kalanabyham- Forskjeller og likheter

Yaavadunam-Whatever the extent of its deficiency

Vyashtisamanstih- Del og hel

Shesanyankena Charamena- Resten fra siste siffer

Sopaantyadvayamantyam-The ultimate and twice the penultimate

Ekanyunena Purvena- En mindre enn forrige

Gunitasamuchyah- Produktet av summen er lik summen av produktet


[[Vedisk matematikk|Vedisk matematikk]]
[[Vedisk matematikk/Hva er vedisk matematikk?|Forrige: Hva er vedisk matematikk?]] Sutraer [[Vedisk matematikk/Teknikker|Neste: Teknikker]]

[[Category:Vedisk matematikk|Sutraer]]