Naturfag/Undervisningsopplegg om verdensrommet for elever frem til 2.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidlerMål for opplæringen er at eleven etter 2.årstrinn skal kunne

  • 2.1 - beskrive hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre
  • 2.2 - observere og beskrive årstidene, døgn og ulike månefaser og fortelle om hvordan man i samisk kultur deler inn året
  • En serie elevaktiviserende undervisningsopplegg knyttet til jorda, månen og sola. Kompetansemål 2.1 og 2.2. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen.