Undervisningsopplegg om teknologi og design for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

  • 7.1 Planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer
  • 7.2 Planlegge, bygge og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, forklare virkemåten og beskrive prosessen fra idé til ferdig framstilt produkt
  • 7.3 Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann
  • Lag din egen presenteres av Vitensenteret i Trondheim. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan lage dine egne leker og modeller med enkle redskaper.
  • Ting du kan gjøre selv Her er en oversikt over mønstre og aktivitetsbeskrivelser som brukes i Nordnorsk vitensenter, med noen få linker til andre steder.