Hopp til innhold

Undervisningsopplegg om mangfold i naturen for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

10.1 Beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding

10.2 Gjøre greie for celledeling samt genetisk variasjon og arv


Fotosyntese En animasjon som beskriver fotosyntesen trinn for trinn. Det er også oppgave knyttet til fotosyntesen som elevene kan gjøre. Det er også noe informasjon om planter og næring.

Celledeling Denne siden viser en vanlig celledeling, mitose. Vi ser hvordan DNA kopieres, og en detaljert gjennomgang av celledelingen trinn for trinn.

Kjønnscelledeling Siden gir nyttig informasjon stamceller og DNA. Vi får blant annet se en animasjon av hvordan sædcellen og eggcellen smelter sammen. Deretter ser vi en ny animasjon av hvordan den sammensmeltede celler blir til fire datterceller med ulikt DNA.