Undervisningsopplegg om kropp og helse for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler


Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Mål for opplæringen er at eleven etter 7.årstrinn skal kunne

Mål for opplæringen etter 7.trinn er at elevene skal kunne:

  • 7.1 Beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner
  • 7.2 Forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering