Undervisningsopplegg om frigjøringsteologi i Latin-Amerika for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.
Kunnskapsløftet
 • elevene skal kunne utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet
 • elevene skal kunne beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen
 • elevene skal kunne innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne, jøder, muslimer, hinduer og buddhister
 • elevene skal kunne utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy
 • elevene skal kunne drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati
 • elevene skal kunne reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

Undervisningsopplegg om frigjøringsteologi i Latin-Amerika[rediger]

Latin-Amerika
Frigjøringsteologen Oscar Romero
Frigjøringsteologen Ernesto Cardenal

Latin-Amerika består av mange land og situasjonene har ikke vært lik i alle disse landene, men de har mye til felles.


Etter 10. trinn skal elevene som vi ser av kompetansemålene, utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa. Frigjøringsteologien i Latin-Amerika er et tema ikke så mange kjenner til. Dette er et emne jeg synes det egner seg godt å bruke digitale verktøy for å utforske. Lærebøkene er ofte for gamle til å fortelle hvordan situasjonen er i dag. Læreboka og Internett vil kunne utfylle hverandre på en god måte. Prosjektarbeid ville være godt egnet for å utforske dette temaet. En mulighet er å plukke ut noen land i Latin-Amerika, for eksempel Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala og Chile. Elevene kan deles i grupper og få tildelt et land de skal se nærmere på. Her er ulike spørsmål de bør finne svar på:

 • Hva er frigjøringsteologi?
 • Hvilke tekster i Bibelen kan få mennesker til å ta opp kampen mot fattigdom og undertrykkelse?
 • Hvordan har frigjøringsteologien utviklet seg i dette landet?
 • Fortell om en eller flere kjente frigjøringsteologer i dette landet?
 • Hvordan har Den katolske kirke forholdt seg til frigjøringsteologien? Hvordan er situasjonen i dag?
 • Hvordan er situasjonen til fattige i dag?
 • Er det grupper i landet som blir undertrykt i dag?
 • Hvilke ulike kirkesamfunn er representert i dette landet?
 • Drives det misjon og humanitært arbeid? I tilfelle av hvem?
 • Hva er økumenisk virksomhet? Kan du finne eksempler på slikt arbeid i ditt land?

Dette er en stor oppgave og den kan tenkes brukt i et tverrfaglig prosjekt sammen med musikk og kunst- og håndverk der man også kan ta med følgende oppgave:

 • Finn eksempler på kunst, arkitektur og musikk som er knyttet til kristendommen i dette landet.


Elevene kan finne mye relevant informasjon på Internett. Wikipedia har en stor artikkel om frigjøringsteologi. Elevene kan også få hjelp til å finne navn på ulike frigjøringsteologer. Det finnes mye informasjon om mange av dem. På NRK Nett-TV ligger opptak fra programmet Det skjedde i de dager. 29.12.07 var Erling Borgen gjest i studio og fortalte om sitt møte med ulike frigjøringsteologer i den tiden han var i Latin-Amerika. Her kan elevene høre flere sterke historier. Han fortalte også om nordmannen Petter Skauen som har arbeidet for Kirkens Nødhjelp i Guatemala. I fellesskap med indianerbefolkningen arbeider han for økt rettferdighet og fred. Erling Borgen og hans historier kan hjelpe elevene til å reflektere over situasjonen i Latin-Amerika. Elevene på ungdomstrinnet er ofte dyktige PC-brukere. Når de skal legge fram prosjektet sitt, bør de få anledning til å bruke fantasien og benytte programmer de liker å jobbe med. De kan lage blogg-innlegg, lage hjemmeside, bruke Pageflakes eller det mer tradisjonelle PowerPoint-programmet.Eksterne lenker som kan være nyttig til prosjektet[rediger]

Litteraturliste[rediger]