Tradisjonelle tekstressurser om teknologi og design for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Tekstressurs på kraftskolen.no[rediger]

Elektrisitet

Kraftskolen 2.0 er en filmbasert læringsressurs om energi. Hovedmålgruppen er elever i videregående skole og ungdomsskolen, men filmene vil også være nyttige for alle som ønsker å sette seg inn i temaet energi. Vårt moderne samfunn er avhengig av rikelig og sikker tilgang på energi. Målet med Kraftskolen er å gi seerne økt kunnskap og bevissthet om de utfordringer og muligheter vi står overfor i energisektoren. Læringsressursen Kraftskolen 2.0 består av 20 korte filmer om energi tilgjengelig både på dvd og Internett. Her på dette nettstedet finnes foruten filmene forslag til oppgaver, quiz, læreplanreferanser, lenkesamlinger og tips til læreren.

  • 10.3 Gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike