Tradisjonelle tekstressurser om samfunnskunnskap for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Tekstressurs om FN[rediger]

Ungdomspanelet

FN-sambandets Ungdomspanel består i 2011 av fem ungdommer mellom 15 og 20 år. Disse skriver korte artikler på FN-sambandets Ungdomspanel-blogg, om sine synspunkter på FN og internasjonale temaer. Hovedmålet med bloggen er å skape en arena hvor unge mennesker kan diskutere FN-relaterte spørsmål. Alle leserne har derfor mulighet til å kommentere artiklene, slik at vi får diskusjon rundt problemstillingene.

  • 7.11- gje døme på korleis Noreg er med i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjonar, også internasjonalt urfolkssamarbeid
  • 10.14 - gjere greie for grunnleggjande menneskerettar og drøfte verdien av at dei blir respekterte