Tradisjonelle tekstressurser om mangfold i naturen for elever frem til 10.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

10.3 Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien

10.4 Forklare hovedtrekk i teorier for hvordan jorda endrer seg og har endret seg opp gjennom tidene og grunnlaget for disse teoriene


Evolusjonsteorien Dette er en side fra wikipedia som tar for seg evolusjonsteorien. Siden går inn på mikro- og makroevolusjon, evolusjonsteorien i historien og litt om motstand i forhold til teorien.

Pangea og kontinentaldriftteorien Denne siden tar for seg kontinentaldriftteorien og superkontinentet pangea. Siden inneholder også et bilde av pangea, og en animasjon som viser hvordan kontinentene beveger seg fra hverandre til slik de er i dag.