Tradisjonelle tekstressurser om kropp og helse for elever frem til 7.årstrinn

Fra Wikibøker – frie læremidler
Ukategorisert: Denne modulen har ingen linker tilbake til boken den hører til. Den bør gjøres til en underside av boken den tilhører.

Kropp & Helse - En tekst ment for elever frem til 7.årstrinn.

Kropp og helse er et stort og vanskelig tema å snakke om for noen. Kanskje særlig gjelder dette barn og unge som er i alderen denne teksten retter seg inn mot, nemlig barn og unge som er i utvikling. Dette temaet er igjen knyttet opp mot IKT.

Mange barn og unge i dagens samfunn får et forvirret og mange ganger et feil inntrykk av hva som er en riktig kropp,og hva som er god helse. I dagens teknologiske samfunn er veien kort for dagens unge og få et bilde av hvordan man skal se ut, hva man skal like, og lignende. Dette er en negativ side av IKT koblet opp mot kropp & helse, heldigvis er ikke dette ensidig. Det finnes flere gode sider på internett hvor man får god og informativ informasjon om kropp & helse. Under har jeg samlet et knippe linker til internettsider som omtaler dette temaet:


Ung.no - her kan du stille spørsmål rundt kropp & helse, og få faglige svar. Link: http://www.ung.no/helse/


Nysgjerripper - Her kan du se animerte filmer og andre illustrasjoner på hvordan kroppen din fungerer. Link: http://nysgjerrigper.no/temaer/kroppoghelse


Klaraklok - Har du spørsmål om kroppen din, som du synes er vanskelig å stille til foreldrene dine, læreren din eller andre voksenpersoner? Still de her. Link: http://www.klara-klok.no/


Linkene over er bare tre av mange tusen som finnes på nettet. Det fine med disse linkene er at de alle er gode, i motsetning til mange andre. Selvfølgelig finnes det flere, og kanskje du har noen du vil legge til her? Men dette er hvertfall en start på det hele.


Utviklet av Alexander Karlsen 02.04.2013